Wycieczka szkolna do skansenu? Sprawdzamy jak teraz wygląda.

skanse-zwiedzanie

Wycieczka szkolna do skansenu? Sprawdzamy jak teraz wygląda.

Skanseny to zawsze atrakcyjne miejsca na wycieczkę szkolną, ponieważ pozwalają zobaczyć jak żyło się w przeszłości. Wizyta w skansenie to okazja do poznania historii budownictwa, a także dawnych, zapomnianych rzemiosł i zawodów. Obiekty na świeżym powietrzu na dużej przestrzeni sprzyjają zachowaniu dystansu społecznego. Czy obecnie są otwarte? Sprawdziliśmy na jakich zasadach funkcjonują wybrane skanseny w różnych częściach Polski.

Muzeum Wsi Lubelskiej

To jeden z największych skansenów w Polsce. Co ciekawe oprócz typowych obiektów i budowli wiejskich, znajdziemy tam także rekonstrukcję miasteczka z lat 30-tych XX wieku. Sektor miasteczkowy to stosunkowo nowa atrakcja, bo projekt zrealizowano w latach 2010-2013. Można tam zobaczyć ekspozycję zakładu fryzjerskiego, sklepu żelaznego, kuchni żydowskiej, poczty, piwiarni i domu burmistrza.

Skansen wznowił swoją działalność już 4 maja, a przez całe wakacje bardzo aktywnie działał organizując liczne wydarzenia. W czerwcu można było zobaczyć tradycyjne zwyczaje świętojańskie. W lipcu i sierpniu odbywały się tutaj pokazy dawnych zawodów, a także liczne warsztaty realizowane w ramach akcji „Lato w mieście”. Można było zobaczyć między innymi szycie i naprawę uprzęży końskiej, handel obnośny na wsi i w miasteczku czy tworzenie biżuterii odpustowej.

1 września Muzeum Wsi Lubelskiej opublikowało komunikat, w którym zaprasza do współpracy szkoły i przedszkola. Oferta zorganizowanych zajęć dla grup jest bardzo szeroka. Szczegóły można zobaczyć na stronie: https://skansen.lublin.pl/pl/edukacja/oferta/ . Bardzo ciekawa jest propozycja uczestnictwa w scenkach parateatralnych z wykorzystaniem kostiumów z epoki i rekwizytów.

Co się tutaj zmieniło w związku z pandemią?

Wszyscy goście Muzeum zobowiązani są do poruszania się w maseczkach, zachowania odstępów co najmniej dwóch metrów pomiędzy zwiedzającymi i stosowania się do zaleceń pracowników i ochrony. Poza tym wyłączono ze zwiedzania pomieszczenia zamknięte.

????????????????????????????????????

Muzeum Wsi Opolskiej

Ta instytucja także była bardzo aktywna podczas wakacji. Organizowane była na przykład weekendowe spotkania z kulturą ludową w ramach których odbyły się spotkania z artystą ludowym, pokazy dawnych zawodów i inne spotkania edukacyjne, działało także kino letnie.

Skansen wznowił działalność 18 maja po 66 dniach przerwy z powodu Covid-19. W obiekcie zaszło wiele zmian. Z użytku zostały wyłączone wszystkie urządzenia multimedialne aktywowane dotykiem, ograniczono liczebność zwiedzających do 300 osób, wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust a personel wyposażono w środki ochrony osobistej. W przypadku organizowanie imprez takich jak wernisaże, finisaże, konferencje prasowe, prelekcje, warsztaty, pokazy filmowe badana jest temperatura oraz wprowadza się formularze z danymi osób uczestniczących.

Wszystkie zasady zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej można znaleźć na stronie: https://muzeumwsiopolskiej.pl/zasady-i-warunki-zwiedzania-muzeum-wsi-opolskiej-w-opolu-w-okresie-zagrozenia-pandemia-koronawirusa-covid-2/

muzeum-wsi-opoalkiej

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Tutaj wznowiono działalność w oparciu o REGULAMIN określający szczególne zasady zwiedzaniaMuzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu–skansen w okresie stanu epidemii. Skansen jest otwarty dla zwiedzających z wyłączeniem ekspozycji w obiekcie „Chałupa z Drwał”. Wstrzymano zwiedzanie z przewodnikiem i z audioprzewodnikiem. Wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust oraz obowiązek zachowania 2 metrowego odstępu między zwiedzającymi. W skansenie nie mogą też przebywać osoby poniżej 13 roku życia bez opieki dorosłego.

Przed wejściem do każdego obiektu, w którym jest udostępniona do zwiedzania ekspozycja, każda osoba zobowiązana jest użyć środek do dezynfekcji rąk, który jest zapewniany przez muzeum.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Tutaj mają zastosowanie zasady bezpieczeństwa, które zaakceptował Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku. Wszyscy pracownicy mają maseczki lub przyłbice, w kolejce po bilety obowiązują zasady zachowania dystansu społecznego, a przy wejściu głównym znajdziemy dozowniki z płynem dezynfekcyjnym.

W skansenie pracują przewodnicy, którzy oprowadzają grupy maksymalnie 15 osobowe. Zwiedzający także mają zachować społeczny dystans. Zasada ta nie dotyczy rodzin. Czas zwiedzania ograniczono do maksymalnie 2 godzin a liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie Parku Etnograficznego do 300 osób.

Obiekt udostępnia dokument ze wszystkim procedurami: http://skansen.mblsanok.pl/organizacja/wytyczne_czerwiec.pdf

Podsumowując, skanseny dobrze przygotowały się na przyjmowanie zwiedzających i wznowiły działalność przestrzegając wszystkich ważnych zasad bezpieczeństwa w związku z Covid-19. Bez przeszkód można wybrać się do tych miejsc na indywidualne zwiedzanie. W przypadku grup – warto z wyprzedzeniem skontaktować się z obiektem i zapytać z wyprzedzeniem o wszystkie szczegóły – przede wszystkim dostępność przewodników i organizację zajęć i warsztatów bo tutaj obiekty mogą mieć różną politykę w zależności od decyzji dyrekcji.