Czy można organizować wycieczki szkolne 2020/2021? Sprawdzamy przepisy!

Czy można organizować wycieczki szkolne 2020/2021? Sprawdzamy przepisy!

W dobie pandemii przepisy regulujące różne sfery życia szybko się zmieniają i nie zawsze nadążają za rzeczywistością. Jednocześnie pojawianie się nowych ustaw czy rozporządzeń często powodu dezorientacje i niepewność. Z tego powodu postanowiliśmy uporządkować wiedzę o tym, jak z punktu widzenia prawa wygląda organizowanie wycieczek w roku szkolnym 2020/2021. Czy można organizować wycieczki szkolne? Odpowiadamy!

Najważniejsze kwestie związane z organizacją wyjazdów szkolnych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055 ze zm.).

Jest to wciąż obowiązujący akt prawny z którego można się dowiedzieć między innymi:

  • jakie są cele organizowania wycieczek,
  • kto może być kierownikiem i opiekunem na wycieczce szkolnej,
  • jakie są zdania kierownika wycieczki i opiekuna,
  • jakie dodatkowe obowiązki nakładane są w związku z wycieczką zagraniczną,
  • w jakiej formie rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce.

Bardzo ważny jest zapis, który znajdziemy w §6.1: Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.

To oznacza, że osobą decyzyjną w kwestii wszystkich zorganizowanych wyjazdów jest dyrektor kierujący konkretną placówką.

Skoro wspomniane rozporządzenie obowiązywało cały czas, to na jakiej podstawie odwoływane były wycieczki w marcu 2020?

Tutaj miało zastosowanie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.).

Obecnie już ono nie obowiązuje.

Oprócz rozporządzenia MEN wiążące były także zarządzenia Wojewodów. Na przykład 9 marca Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił dyrektorom placówek oświatowych wstrzymanie wszelkich wycieczek, wymian i wyjazdów zagranicznych oraz przyjmowania wycieczek i wymian na terenie placówek.

Czy można organizować wycieczki szkolne?
Sytuacja prawna od 1 września 2020

Od 1 września szkoły powróciły do pracy w trybie stacjonarnym. W związku z tym pojawiło się wiele pytań. Na te które najczęściej się powtarzały odpowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej tworząc Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.

Odpowiedź w kwestii wycieczek jest krótka, ale konkretna:

Czy można organizować wycieczki z noclegiem, czy tylko jednodniowe?
Organizowanie wycieczek jest dopuszczalne. Organizując je należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa„.

To stanowisko potwierdził Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski także podczas konferencji prasowej z 10 września 2020: „Pojawiają się pytania, czy mogą być organizowane wycieczki szkolne. My oczywiście mówimy, że tak. W pierwszych dniach roku szkolnego raczej tych wycieczek nie ma, ale przed nami druga połowa września, październik, kiedy często wycieczki w szkołach były organizowane. Na razie nie ma przeszkód epidemicznych, które by zabraniały”.

Znamy opinię MEN – a co na to Kuratoria Oświaty i Wojewodowie – czy dopuszczają organizowanie wycieczek?

Turystyczna Organizacja Otwarta reprezentująca przedsiębiorców z branży turystycznej zapytała także Wojewodów oraz Kuratoria Oświaty. Odpowiedzi, które udało się uzyskać nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

Małopolski Kurator Oświaty nie przekazywał dyrektorom przedszkoli, szkół żadnych zaleceń dotyczących organizacji wycieczek szkolnych w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej organizowanie wycieczek jest dopuszczalne.”

W podobnym tonie wypowiedziały się Kuratoria w województwie Podlaskim czy Kujawsko-Pomorskim.
Opolski Kurator Oświaty podkreślił też, że „na naradach Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa opolskiego organizowanych w dniach 21-27 sierpnia 2020 r., Opolski Kurator Oświaty nie odradzał dyrektorom szkół/placówek organizowania wycieczek szkolnych”.

Na swojej stronie krótki komunikat wydało też Kuratorium z Łodzi:

W związku z komunikatem Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2020 r. oraz zapytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Łodzi, dotyczącymi organizacji wycieczek szkolnych w roku szkolnym 2020/2021, informuję, że organizowanie wycieczek jest dopuszczalne. Organizując je, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa. Dyrektor szkoły lub placówki może wyrazić zgodę na zorganizowanie wyjazdów, wycieczek i podobnych wydarzeń, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemicznej”.

Źródło: http://www.kuratorium.lodz.pl/organizacja-wycieczek-szkolnych-w-roku-szkolnym-2020-2021

Informacje z Urzędów Wojewódzkich mówią dokładnie to samo. Tutaj przykład z Podlasia:

Podsumowując – zgodnie z rozporządzeniem z 2018 jedynym warunkiem niezbędnym do odbycia się wycieczki szkolnej jest zgoda Dyrektora Szkoły. Żadna formalne zakazy czy rekomendacje ze strony Ministerstwa, Urzędów Wojewódzkich czy Kuratorium nie występują.