Wycieczka szkolna do muzeum – co warto wiedzieć? Czy można wejść z grupą?

Wycieczka szkolna do muzeum – co warto wiedzieć? Czy można wejść z grupą?

Zwiedzanie muzeów to bardzo popularny punkt programu na wycieczkach szkolnych. Czy podczas pandemii także wizyty w muzeach są możliwe? Sprawdzamy na konkretnych przykładach w Warszawie, w Krakowie, w Płocku i w Kielcach.

Muzea podobnie jak hotele mogły wznowić działalność już od maja pod warunkiem zastosowania się do nowego reżimu sanitarnego. Decyzje o warunkach zwiedzania i terminie otwarcia podejmowały władze muzeów, więc w poszczególnych placówkach są one zróżnicowane.

Muzea w Warszawie – zwiedzanie grupowe czy indywidualne?

Jak wiadomo częstym miejscem uwzględnianym w programie wycieczek szkolnych do Warszawy jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Obecnie ekspozycja jest tam czynna od 10:00 do 18:00 z wyłączeniem miejsc z ekspozycją dotykową. Do odwołania zawieszono zwiedzanie z przewodnikiem dla grup 25-osobowych. Zwiedzać można tylko w grupach liczących maksymalnie 5 osób, co oznacza, że jest to bardziej oferta dla klientów indywidualnych niż dla grup. Na miejscu obowiązują podobne restrykcje jak w innych miejscach – należy używać maseczek oraz rękawiczek, a przed wejściem mierzona jest temperatura.

Podobnie jest w Muzeum Wojska Polskiego. Lekcje muzealne nie są realizowane podobnie jak grupowe zwiedzanie. Na terenie obiektu może przebywać jednocześnie nie więcej niż 70 osób. Na terenie muzeum znajdują się automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk. Codziennie dezynfekowane są najczęściej dotykane powierzchnie. Zwiedzający muszą zachowywać odpowiedni dystans, wyjątkiem są rodziny.

W jakim muzeum w Warszawie odbywa się też zwiedzanie grupowe?

Bardziej przychylne dla grup szkolnych jest na pewno warszawskie Muzeum Stacja (dawniej Muzeum Kolejnictwa) przy placu Zawiszy. Ekspozycja jest otwarta w całości, dopuszczalne są grupy uczniów liczące do 15 osób.

Przed wejściem do budynku wszyscy uczestnicy dezynfekują dłonie (płyn zapewnia Stacja Muzeum). Klasy szkolne powyżej 15 uczniów dzielone są na dwie mniejsze grupy, aby umożliwić zachowanie dystansu między uczestnikami. W trakcie zwiedzania sal wystawowych uczestnicy muszą mieć założone maseczki zakrywające usta i nos; Lekcja muzealna to w obecnej sytuacji prezentacja eksponatów i rozmowa  inicjowana przez edukatora.

W przypadku przeprowadzenia  lekcji w formie warsztatów o modelarstwie kolejowym, podczas której dzieci sklejają kartonowe lokomotywy, nożyczki i kleje uczestnicy muszą przynieść we własnym zakresie.

Informacje i kontakt dla zainteresowanych grup można znaleźć na stronie: https://www.stacjamuzeum.pl/pl.lekcje_muzealne.html

Grupy liczące do 15 osób przyjmuje także Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Ekspozycja jest otwarta w całości z wyłączeniem interaktywnych elementów uruchamianych dotykowo. Od października muzeum będzie prowadzić lekcje muzealne – zapisy mają być przyjmowane w połowie września. Pracownicy muzeum zapewniają, że można się tam poczuć bezpiecznie. Przez cały dzień prowadzona jest regularnie dezynfekcja powierzchni, podlega jej także przestrzeń, w której odbywają się zajęcia edukacyjne. Przed wejściem pracownicy Muzeum mierzą gościom temperaturę. Podczas zwiedzania należy mieć maseczkę oraz utrzymywać dystans społeczny

Wszystkie zasady zwiedzania można znaleźć w artykule na stronie: https://ethnomuseum.pl/blog/nowy-zasady-zwiedzania-pme/

Doskonałą ofertę dla grup szkolnych ma Muzeum Historii Żydów Polskich. rezerwacje ruszyły już od 1 września. Wśród dostępnych możliwości są tradycyjne lekcje realizowane na wystawie stałej i czasowej, lekcja muzealna realizowana poza budynkiem – w plenerze, a także zajęcia online.

Szczegóły: https://www.polin.pl/pl/uczniowie-i-nauczyciele

Interesującym miejscem na wycieczkę szkolną może być także Muzeum Króla Jana III w Wilanowie.

Znajdziemy tutaj bogatą ofertę zajęć edukacyjnych prowadzonych na świeżym powietrzu . Warsztaty plenerowe mogą być prowadzone także w języku angielskim. Przykładowe tematy: Królewski żywioł – kultura i natura w rezydencji wilanowskiej, Wilanowskie obserwatorium przyrody, Na łowy z rarogiem, arkebuzem i… lornetką. Grupy są 14-osobowe licząc opiekuna. Edukatorzy mają założone maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki. W trakcie prowadzenia zajęć zachowują bezpieczny dystans w stosunku do uczestników. W tej formie muzeum działa już stosunkowo długo bo od 18 czerwca.
Więcej informacji: https://www.wilanow-palac.pl/wznawiamy_lekcje_muzealne_dla_grup.html

Muzeum prowadzi także lekcje online trwające 45-60 minut
Szczegóły: https://www.wilanow-palac.pl/edukacja/program_dla_grup

Lekcje muzealne w Płocku

Zwiedzanie dla zorganizowanych grup szkolnych umożliwia Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Maksymalnie 30 osobową grupę można podzielić na dwie grupy 15-osobowe.
30-minutowe lekcje odbywają się w ramach dwóch ekspozycji – Secesja” oraz „X wieków Płocka. Po zakończeniu lekcji obie grupy zamieniają się miejscami. Uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz używania maseczek w pomieszczeniach. Ceny za przeprowadzenie lekcji są symboliczne – 50 zł dla szkół spoza Płocka (w sumie, za całą klasę). Dla tych z Płocka 25 zł.

Do 27 września muzeum zaprasza na DARMOWĄ lekcję na wystawie czasowej „1920. Malarstwo. Fotografia”

Więcej szczegółowych informacji o ofercie Muzeum Mazowieckiego w Płocku można znaleźć na stronie: http://www.muzeumplock.eu/pl/informator-edukacyjny

Muzea w Krakowie – oferta dla szkół

Wiele możliwości dla grup szkolnych oferuje Muzeum Narodowe w Krakowie. Prowadzone są lekcje muzealne na wszystkich poziomach o o zróżnicowanej tematyce – od przedszkola przez szkoły podstawowe po licealistów.

Alternatywą dla zajęć prowadzonych w budynku są edukacyjne spacery po mieście. Klasy 7-8 mogą zwiedzać Kraków podążając śladami Wyspiańskiego albo Matejki. Spacery odbywają się w grupach maksymalnie 14-osobowych. Lekcja w tej formie trwa około 3 godzin i kosztuje 250 zł za całą grupę. Nauka może mieć także formę… gry miejskiej. Gra edukacyjna „Przygotowania do wesela” to propozycja dla młodzieży 16+.

Więcej informacji: https://mnk.pl/lekcje-muzealne

Warto zwrócić uwagę także na Muzeum Krakowa i Muzeum Nowej Huty.

Tutaj zarówno prowadzący zajęcia, jak i uczestnicy mają obowiązek zakrywać usta i nos przez cały czas trwania zajęć przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy. Materiały, przedmioty oraz meble wykorzystywane podczas zajęć przez uczestników po każdych zajęciach są dezynfekowane. Ponadto harmonogram zajęć edukacyjnych planujemy w taki sposób, aby grupy szkolne nie korzystały w tym samym czasie z przestrzeni wspólnych (szatnia, toalety, itp.) W roku szkolnym 2020/2021 z oferty skorzystało już kilkanaście grup.

Informacje o warunkach rezerwacji i dostępnych tematach lekcji można znaleźć na stronie: https://www.muzeumkrakowa.pl/przedszkola-szkoly

Wycieczki szkolne do Kielc – o czym pamiętać?

Muzeum Narodowe w Kielcach przyjęło zmiany w regulaminie obowiązujące w okresie zagrożenia COVID-19 stosunkowo niedawno – znamy wersję obowiązującą od 7 września 2020.

Ekspozycję mogą zwiedzać turyści indywidualni, rodziny oraz zorganizowane grupy szkolne o ograniczonej liczebności. Do 15 uczestników w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, a do 10 osób w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego i Muzeum Dialogu Kultur. Obowiązują też limity osób przebywających jednocześnie w określonej lokalizacji.

Podobnie jak we wcześniej opisanych obiektach z użytku wyłączone są wszystkie elementy multimedialne obsługiwane za pomocą dotyku – audio-przewodniki i tablice tyflograficzne. Standardem jest używanie maseczek i zobowiązanie się do zachowania dystansu społecznego.

Te rozwiązania wprowadzono na podstawie Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Więcej informacji: https://mnki.pl/pl/dla_zwiedzajacych/regulamin_zwiedzania